Kurz SBS od začiatku až po preukaz.

Tu sa Vám pokúsime vysvetliť čo všetko Vás čaká na ceste získania preukazu odbornej spôsobilosti SBS.

Prvý kontakt

Kontaktujte nás na čísle 0940 210 640, prípadne na e-mailovej adrese sbskurz@forsec.sk. Radi Vám všetko podrobne vysvetlíme. Alebo môžete využiť priamo prihlasovací formulár   TU.

Administratívna príprava

Podľa toho, akú formu preferujete, osobný kontakt alebo elektronickú komunikáciu, zabezpečíme potrebné doklady pre ďalší proces. Odovzdáme Vám zmluvu o odbornej príprave a prislušné administratívne podklady.

Odovzdanie dokladov a úhrada kurzu SBS

Po vzájomnej dohode s Vami dohodneme spôsob a miesto odovzdania dokladov a úhradu za kurz SBS. Ceny kurzov SBS na našich stránkach sú základné. Tieto vieme po dohode upraviť na základe našich zľavových akcií. Podmienky môžete zistiť na tel . čísle: 0940 210 64.

Zaradenie do kurzu

Po predchádzajúcom procese a vzájomnej dohode Vás zaradíme do kurzu podľa vypísaných termínov. Vaše zaradenie do kurzu SBS musíme oznámiť Ministerstvu vnútra SR a to v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu.

Samotné konanie kurzu SBS

Presný deň a čas konania kurzu Vám bude včas oznámený. Počas odbornej prípravy pre získanie preukazu SBS Vás naši lektori pripravia na skúšku odbornej spôsobilosti. Jedným z našich primárnych cieľov je Váš úspech na skúške SBS.

Príhlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti SBS

Po absolvovaní kurzu SBS Vás prihlásime na skúšku odbornej spôsobilosti príslušného typu na Ministerstve vnútra SR. Za prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti typu S sa platí správny poplatok 16,50 € a za typu P 49,50 €.

Termín a miesto konania skúšky

Termín a miesto konania skúšky určí Ministerstvo vnútra SR po podaní prihlášky našim školiacim zariadením. Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do troch mesiacov od podania prihlášky na skúšku. Termín konania skúšky Vám oznámime v deň oznámenia termínu Ministerstvom vnútra SR.

Konanie skúšky odbornej spôsobilosti SBS

Skúška sa skladá z dvoch častí, ktoré sa konajú v jeden deň. Podrobnosti o priebehu skúšky SBS nájdete tu. Na skúšku odbornej spôsobilosti si potrebujete priniesť doklad totožnosti.

Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti SBS

Po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti SBS Vám predseda skúšobnej komisie na mieste vydá preukaz odbornej spôsobilosti príslušného typu s platnosťou 10 rokov.

Gratulujeme Vám k získaniu odbornej spôsobilosti SBS