Rozsah odbornej prípravy typu S

Odborná príprava pre získanie preukazu typu S trvá 78 hodín

Základy právneho poriadku Slovenskej republiky

Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

Základy trestného práva

Základy kriminalistiky

Zákon o priestupkoch

Zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o Slovenskej informačnej službe

Teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií

Praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií

Poskytovanie prvej pomoci

Požiarna príprava

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov