Tlačivá SBS

Tu si môžete stiahnúť tlačivá používané podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

Čestné vyhlásenie k bezúhonnosti a spoľahlivosti

Čestné vyhlásenie k preukazovaniu bezúhonnosti a spoľahlivosti. Toto tlačivo potrebujete spravidla ako ucháč o zamestnanie v SBS, žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti.

Žiadosť o odpis registra trestov

Odpisom registra trestov sa preukazuje bezúhonnosť a spoľahlivosť. Predkladá ho uchádzač o zamestnanie v SBS, žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti.

Požiadavka na rekvalifikáciu - RE-PAS

Táto požiadavka slúži k získaniu potvrdenia, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie.

Školiace zariadenie

Vranovská 4, Bratislava – Petržalka
Stredná odborná škola technícká

Email

sbskurz@forsec.sk

Telefón

0940 210 640
0911 365 505