Kurz SBS takmer zadarmo

prostredníctvom príspevku na rekvalifikáciu - RE-PAS

 

Záujemca odnesie vypísané a nami potvrdené tlačivo z prílohy na úrad práce minimálne 14 dní pred začatím kurzu.

 

Úrad práce mu účasť na kurze schváli (alebo neschváli), v prípade schválenia mu vystaví „RE – PAS“

 

Záujemca kurz absolvuje a získa osvedčenie.

 

Po skončení kurzu navštívi absolvent úrad práce, odovzdá kópiu osvedčenia a faktúru, ktorú mu vystavila vzdelávacia inštitúcia na preplatenie.

Tlačivo žiadosti o rekvalifikáciu (RE-PAS)

Tu si môžete stiahnúť tlačivo na rekvalifikáciu (RE-PAS) realizovanú podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov