Typy preukazov odbornej spôsobilosti SBS

Preukaz odbornej spôsobilosti typu S

Kurz SBS typu S
N

osoba poverená výkonom fyzickej ochrany

N

osoba poverená výkonom pátrania

Preukaz odbornej spôsobilosti typu P

Kurz sbs typu P
N

osoba poverená výkonm fyzickej ochrany

N

osoba poverená výkonom pátrania

N

osoba poverená výkonom odbornej prípravy a poradenstva

N

prevádzkovateľ

Preukaz odbornej spôsobilosti typu CIT

Kurz SBS typu CIT
N

osoba poverená cezhraničnou profesionálnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou

N

osoba poverená výkonm fyzickej ochrany

N

osoba poverená výkonom pátrania

N

osoba poverená výkonom odbornej prípravy a poradenstva

N

prevádzkovateľ

Získanie odbornej spôsobilosti s nami efektívne

0940 210 640

Neviete sa rozhodnúť? Zavolajte nám